Om schade aan de tank, de inhoud, eventueel aangrenzende tanks en het gebied eromheen tot een minimum te beperken, moeten pijpleidingen, tanks, veiligheidsafstanden en capaciteit van de tankput worden ontworpen volgens de PGS 29-regels. Zo moet de netto capaciteit van een tank (compound) gevormd in de putdammen, voldoende zijn om een redelijke bescherming te bieden tegen eventuele ontsnapping van het product naar het gebied buiten de bundwalls. Deze afgesloten ruimten rond tanks en het bijbehorende afvoersysteem dienen om lekkages te beheersen.

ASG kan voor u (hoogte)metingen van bundwalls en dijken uitvoeren. Ook dit inspecteren we met drones. Om na te gaan of de dijken voldoen aan de voorschriften worden metingen gedaan. Bevindingen worden verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd via onze inspectieapplicatie.