Veiligheid en integriteit staan bij onze klanten altijd op 1. Ook bij ons. Door middel van verschillende risicoanalyses kunnen wij de integriteit van een installatie of tank voor u bepalen. De specialisten van ASG kunnen uw bedrijf helpen bij het bedenken, implementeren en uitvoeren van onderstaande risicoanalyses. De EEMUA en API verwijzen vaak naar deze methodieken.

  • Steeds vaker starten tankterminals met het uitvoeren van Risk Based Inspection (RBI). De kern van RBI is het bepalen van het inspectieregime op basis van de te verwachten degradatiemechanismen en kans op falen in combinatie met het effect ‘falen’.
  • Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA) is een stappenplan voor risicoanalyse en beoordeling van bedrijfsmiddelen. Dit wordt vaak toegepast als onderdeel van RCM, maar kan ook binnen andere onderhoudsmethodieken worden gebruikt.
  • Reliability Centered Maintenance (RCM) richt zich primair op het vergroten van de betrouwbaarheid van het productieapparaat.
  • Total Productive Maintenance (TPM) is ontwikkeld vanuit onderhoudsmanagement. Bij TPM draait alles om productiviteitsverbetering. Denk daarbij met name aan het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid.