Definitie fase

Expertise

Na de businesscase validatie en concept/studiefase starten we met het uitwerken van de ‘Base of Design’ in een Basic Engineering pakket.

Na de business case validatie en concept-/ studiefase starten we met het uitwerken van de ‘Base of Design’ in een Basic Engineering pakket. We bepalen nu de projectplanning en selecteren projectpartners per discipline. ASG betrekt vaste partners zo vroeg mogelijk in het engineeringsproces. Hierdoor kunnen praktische problemen, die normaliter pas in de ‘Detailed Engineering’ aan bod komen, eerder worden ondervangen. De kosteninschatting wordt nu bijgesteld naar 10%.

  • Basic engineering
  • Bepalen inkoopstrategie
  • 10% kosteninschatting
  • Cash flow planning

Gerelateerd