Emissiemetingen

Expertise

Om mogelijk emissielekken te meten kan ASG voor u de VOS-uitstoot van uw assets detecteren.

Al onze klanten hebben milieudoelstellingen. Een daarvan is het verminderen van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Milieubeleid en wet- en regelgeving richt zich meestal op een afnemende VOS-uitstoot.

Het is daarom verplicht mogelijke emissielekken te meten. ASG detecteert voor u de VOS-uitstoot van uw assets. Een van de mogelijke detectietechnieken is optical gas imaging (OGI), waarbij een infrarood camera wordt gebruikt om emissies te visualiseren in de vorm van een wolk, niet zichtbaar voor het menselijk oog.

Dankzij onze inspectieapplicatie kunnen meteen vervolgacties worden gestart, wanneer emissies worden gedetecteerd. Denk bijvoorbeeld aan een fysiek onderzoek. Dit type meting kan ook worden toegepast op andere soorten emitterende apparatuur.