Ovaliteit, zetting en kanteling

Expertise

Door 3D-scannen te maken, bewaakt ASG de vorm en kanteling van uw tank (dak).

Tankterminals kunnen hun vorm verliezen. Ze kunnen gaan zetten, kantelen of een ovale vorm aannemen. Dit komt doordat de eenvoud van de constructie van de tanks een hoge mate van flexibiliteit mogelijk maakt. Tankbodems en -wanden volgen bezinkingscontouren; het gevolg van stabilisatie. Het overschrijden hiervan kan de structurele integriteit en/of bedrijfszekerheid van de tank in gevaar brengen. Een tank kan gaan lekken.

Vormverlies wordt vaak veroorzaakt door:

  • Kanteling van de tank in het algemeen
  • Lokaal ongelijke fundering

Door 3D-scans te maken, bewaakt ASG de vorm en kanteling van uw tank (dak). Met behulp van een door de UAV fotogrammetrie-gegenereerde GPS-geregistreerde puntenwolk, kunnen afwijkingen van de norm (in overeenstemming met EEMUA-normen) zeer nauwkeurig worden gedetecteerd (tot 2 mm).

Gedetecteerde gegevens worden volgens het Nederlandse geo-ruimtelijk systeem of uw lokale geo-informatie systeem geregistreerd. De resultaten worden verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd via ons softwareportaal.