Visuele inspectie

Expertise

ASG voert uw visuele inspecties periodiek uit (bijvoorbeeld maandelijks) met behulp van drones, uitgerust met hoge resolutie camera's.

ASG voert uw visuele inspecties periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) uit met behulp van drones, uitgerust met hoge resolutie camera's. Uit verschillende pilotprogramma's is gebleken dat drone-inspecties (visueel) minstens even betrouwbaar zijn als analoge inspectiemethoden. In de praktijk is zelfs gebleken dat drone-inspecties van veel hogere kwaliteit zijn. Drone-camera’s hebben scherper en consistenter zicht dan het menselijk oog.

De door drones verzamelde informatie wordt vervolgens digitaal geïnterpreteerd, geanalyseerd en gecategoriseerd met behulp van software en gerapporteerd via onze inspectieapplicatie. Deze automatisering sluit mogelijk menselijk falen en interpretatieverschillen tijdens de inspectie uit.

De drone onderzoekt uw asset volledig dankzij een vooraf gedefinieerd vluchtplan. Dit plan wordt opgesteld op basis van een terminal inspectiechecklist. Met behulp van kunstmatige intelligentie, zoals deep learning en smart vision, scant de drone systematisch de staat van de coating en identificeert potentiële probleemgebieden. Deze worden gecommuniceerd naar een tankingenieur of coating-aannemer om verder te beoordelen.