Warmteverlies en hotspot-detectie

Expertise

Als ongewenste stralingswarmte wordt gemeten rond specifieke plekken (hotspots) op tanks of leidingen kan dat onder meer wijzen op degradatie van de wanddikte. ASG detecteert hotspots door periodiek inspecties uit te voeren met drones uitgerust met thermische camera's.

In een tankterminal wordt het medium of product vaak op temperatuur gehouden om distributie van het product te vergemakkelijken. Stralingswarmte rond de tank kan wijzen op ongewenst warmteverlies. Dat kan komen door bijvoorbeeld problemen met isolatie van de tanks of pijpleidingen. Maar ook kunnen opvallende warmteverschillen tussen equivalente secties in een tank, bijvoorbeeld de pontons in een drijvend dak, wijzen op lekkage (het ponton wordt bijvoorbeeld verwarmd door het product). Indien er ongewenste stralingswarmte wordt gemeten rond specifieke plekken (hotspots) op tanks of leidingen, kan dat onder meer wijzen op degradatie van de wanddikte.

ASG detecteert deze hotspots door periodiek inspecties uit te voeren met drones, uitgerust met thermische camera's. Hiermee worden warmtestromen van kritieke secties bewaakt. Bevindingen worden verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd via onze inspectieapplicatie.